Bendrosios nuostatos

1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pardavėjo ir Kliento teises ir pareigas, prekių ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas bei jų pristatymo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ir su jomis susijusių su paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas.

2. Prekes ir su jomis susijusias paslaugas Klientas gali įsigyti tik sutikęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurios taip pat skelbiamos adresu http://laumesbaldai.lt/content/2-grazinimas .  Sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika Klientas patvirtina, kad su šiais dokumentais susipažino ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat laikoma, kad Klientas yra tinkamai informuotas apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir jo, kaip duomenų subjekto, teises.

3. Visos pirkimo–pardavimo sąlygos pateikiamos prieš sudarant Sutartį. Sudarius Sutartį laikoma, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika susipažino raštu.

 

Prekių grąžinimas

1. Visiems baldams suteikiama 24 mėnesių gamintojo garantija.

2. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta teisės aktų  išlaidų (Civilinio kodekso 6.228 str.), nutraukti sutartį iki prekės pristatymo arba per 14 dienų nuo prekės gavimo pateikus sutarties atsisakymo formą el. paštu perku@laumesbaldai.lt Vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui (į bet kurį UAB ,,Laumės baldai" saloną), arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui. Tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.

3. Pinigai ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo vartotojo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jeigu prekė buvo pristatyta Vartotojui – nuo tos dienos, kai prekė yra grąžinama Pardavėjui.

4. Pagrindinės sąlygos norint grąžinti kokybiškas prekes:

 • grąžinamą prekę, jei įmanoma, prašome grąžinti tvarkingoje originalioje pakuotėje;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos bei vertės;
 • prekė turi būti tos pačios komplektacijos kaip ir įsigijimo metu (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai);
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • pirkėjas atsako už bet kokį prekių vertės sumažėjimą;
 • E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ar kitų elektroninių prietaisų ypatybių.

5. Pagrindinės sąlygos norint grąžinti netinkamos kokybės prekes:

 • Garantijos galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
 • Po baldo pristatymo, pastebėjus nekokybišką, pažeistą baldo elementą ar detalę rinkti baldo negalima , prašome ją kuo skubiau nufotografuoti ir atsiųsti mums elektroniniu paštu perku@laumesbaldai.lt su trumpu broko aprašymu, užsakymo numeriu ir Jūsų kontaktais.
 • Paėmę prekę mūsų sąskaita, susisiekę su gamintojais įvertinsime broko kilmę ir apie priimtą sprendimą Jus informuosime nedelsiant.
 • Pirkėjui sutikus su baldo broko taisymu, apie remonto darbus informuosime individualiai.
 • Vykdant prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 • Pirkėjui nesutikus su baldo broko taisymu, pinigai bus grąžinami per 14 dienų nuo baldo paėmimo dienos (pardavėjo sąskaita).

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. birželio 11d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 697  (Lietuvos Respyblikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr 738 redakcija , toliau - Mažmeninės prekybos taisyklės), bei į Civilionio kodekso nuostatas.

Atsakomybė

1. Klientas yra visiškai atsakingas už teikiant užsakymą pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakydamas prekes, Pardavėjas neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Klientas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2. Jei E-parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti aplankius šiuos tinklapius, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai el.paštu tarnyba@vvtat.lt , adresu Vilniaus g. 25,LT-01402 Vilnius, tel.nr. 8-5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrytyse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).

Internete nurodytos prekių gražinimo, pirkimo ir kitos taisyklės galioja tik internetinėje parduotuvėje įsigytoms prekėms. Prekes įsigijus salone pirkėjas turi vadovautis taisyklėmis, kurios nurodytos Pirkimo - Pardavimo sutartje bei LR civiliniu kodeksu.